Bratislavským letiskom prešlo minulý rok menej cestujúcich

Počet cestujúcich sa ustálil na hranici 1 416 010 cestujúcich a zaznamenal medziročný pokles, kopírujúc tak realitu viac ako polovice európskych regionálnych letísk. V ekonomickej oblasti si letisková spoločnosť udržala schopnosť vykrývať svoje prevádzkové potreby, vrátane financovania opráv a údržby z vlastných zdrojov.

Medzinárodná organizácia Airport Council International Europe (“ACI Europe”), ktorá zastrešuje veľkú väčšinu európskych letísk, vo svojich správach konštatovala, že za minulý rok boli krízou postihnuté najmä malé letiská v Európe (takmer 2000 letísk), teda letiská do piatich miliónov cestujúcich, kde patrí aj Bratislava.

Ide o letiská, ktoré často nemajú transferovú zložku a nie sú sídlami národných či veľkých leteckých spoločností. V stanovisku ACI Europe sa ďalej uvádza, že ekonomiky eurozóny síce vykazujú známky stabilizácie, no s výnimkou leteckej dopravy. To odráža slabú dôveru podnikov a rekordnú mieru nezamestnanosti v mnohých krajinách, ale zároveň aj starosti niektorých európskych dopravcov, ktorí znižujú svoje kapacity. December dokonca priniesol najviac alarmujúci výsledok za celý uplynulý rok, a to medziročný pokles cestujúcich -1,1% pre celú Európu.

Výhľady na rok 2013
V roku 2013, vzhľadom na nižšiu kúpyschopnosť v regióne, možno predpokladať presun preferencií cestujúcich od klasických prepravcov smerom k nízkonákladovým, čo by mohlo pre bratislavské letisko vzhľadom na skladbu jeho dopravcov znamenať zastabilizovanie počtu cestujúcich.

Rovnako letisko očakáva, že atraktivita motivačného programu pre dopravcov, aktívne oslovovanie potenciálnych leteckých spoločností nielen na medzinárodných odborných fórach ale aj prostredníctvom osobných návštev, etablovanie silných značiek v oblasti predaja v novom termináli či implementácia vlastných nástrojov letiska z časti suplujúcich chýbajúcu podporu hlavných subjektov cestovného ruchu, prispejú k posilneniu pozície bratislavského letiska na trhu a vytvorenie nielen nákladovo, ale aj produktovo atraktívnej alternatívy v regióne.