Medina v Tétouane
  • Mesto Tetouan bolo od 8. storočia dôležitým spojovacím bodom medzi Andalúziou a Marokom. Po reconquiste bolo mesto prestavané španielskymi utečencami. Jeho architektúra dodnes odráža andalúzske vplyvy. Tetouanská medina patrí k najmenším, ale najpôvodnejším v celom Maroku.

16 apríla, 2017
Naposledy aktualizované:

Medina v Tétouane: hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2021 tripo.sk 80 // 0,575s. //