Volubilis: Bazilika
Autor: Dan Diffendale
  • Volubilis, hlavné mesto Mauretánia, bolo založené v 3. stor. pr. Kr. Stalo sa dôležitou základňou Rímskej ríše s mnohými krásnymi budovami. Na dnešnom archeologickom nálezisku sa dodnes zachovali ich početné pozostatky. Neskôr sa stalo na krátku dobu hlavným mestom dynastie Idris. Idris I. je pochovaný v blízkom Moulay Idris.

apríl 16, 2017
Naposledy aktualizované:

Archaeologické nálezisko Volubilis: hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2018 tripo.sk 66 // 0,327s. //