Malév dolietal

Po 66 rokoch nepretržitej prevádzky dnes ukončila svoje lety maďarský národný prepravca Malév. Stalo sa to z dôvodu akútneho nedostatku finančných prostriedkov a pre minimalizovanie strát.

Aerolinka tak pôsobí v mimoriadnom režime ochrany pred veriteľmi a bude na ňu uvalený konkurz. Malév nelieta od dneška od 6 hodiny rannej a všetky lety sú zrušené. Ak máte zakúpenú letenku práve u maďarského dopravcu, záleží od miesta predaja – informujte sa na stránkach, kde ste ju zakúpili.

Malév dolietal,

Koniec Malévu bude mať výrazný dopad aj na budapeštianske letisko – na ročnom obratemala aerolinka podiel až 40 percent. Malév je členom leteckej aliancie Oneworld, ktorej dominuje American Airlines a British Airways