Saint-Étienne
  • 180 tisícový Saint-Étienne, mesto na stredovýchode Francúzska, 60 kilometrov juhozápadne od Lyonu v regióne Rhône-Alpes je obľúbeným cieľom turistov v časti Massif Central.

    Nebolo tak tomu vždy. Saint-Étienne bol vždy považovaný za skôr priemyselné mesto, najmä vďaka blízkemu uhliarskemu priemyslu. Dnes je však žiarivým príkladom prerodu starých industriálnych budov na vynovené a atraktívne verejné priestory. Saint-Étienne je dnes dôležitým centrom industriálneho dizajnu, kde čerpá zo stáročnej tradície tunajšieho priemyslu.

február 27, 2014
Naposledy aktualizované:

Saint-Étienne: hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2017 tripo.sk 44 // 0,464s. //