Medina v marockom Feze
Autor: Bernard Blanc
  • Mesto Fez bolo založené v 9. storočí a je domovom najstaršej univerzity na svete – Al Quaraouiyine. Vrcholu svojho rozkvetu dosiahlo v 13. – 14. stor. za vlády dynastie Marinidov, v tej dobe sa aj stalo hlavným mestom kráľovstva. Všetky významné pamiatky mesta, mešity, madrasy, paláce, rezidencia, hostince ai., spadajú do tohto obdobia.

    Mesto je nazývané aj Mekka západu, alebo Atény Afriky, kvôli množstvu pamiatok. Dnes je to druhé najväčšie mesto Maroka.

16 apríla, 2017
Naposledy aktualizované:

Medina vo Feze: hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2022 tripo.sk 73 // 0,387s. //