Oceanside pláž v San Diego
  • Pobrežné mesto v Kalifornie je miliónová metropola známa najmä skvelými plážami, svetoznámou ZOO, či susedným Mexikom.

    Nachádza sa severne od štátnej hranice s Mexikom, pričom priamo susedí s mexickým mestom Tijuana, s ktorým vytvára aglomeráciu. Je sídlom amerického námorníctva, disponuje množstvom pláží a má prímorské podnebie.

február 27, 2014
Naposledy aktualizované:

San Diego: hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2018 tripo.sk 48 // 0,197s. //