Esterházy Palace, Eisenstadt/Kismarton
  • Eisenstadt leží na uzemí, ktoré bolo osídlené už v dobe halstatskej. No najvýznamnejšie pamiatky tu zanechal rod Esterházy, ktorý mal v meste svoje sídlo.

    Rodina Esterházy patrila k najvýznamnejším rodom v Uhorsku a tunajší dvor patril k významným centrám kultúry a umenia. V
    Eisenstadte tvoril dlhé roky Haydn (aj preto má mesto prezývku Haydnstadt) a na každom kroku nájdete spomienku na tohto slávneho skladateľa.

    Eisenstadt je dnes malebné mestečko s 12000 obyvateľmi, ktoré sa oplatí navštíviť – určite neobíďte zámok
    Esterházy s parkom (Schloss Esterházy), s prekrásnou tzv. Haydnovou sálou, ako aj dom – dnešné múzeum – kde býval niekoľko desaťročí. Haydn zomrel vo Viedni, ale jeho želaním bolo odpočívať na večnosť práve v Eisenstadte.

február 27, 2014
Naposledy aktualizované:

Eisenstadt: hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2017 tripo.sk 46 // 0,396s. //