Panoráma Toulonu
  • Panoráma Toulonu /

    Toulon je historicky jedno z najdôležitejších miest Francúzska. Ako mesto s jedným z najlepších prírodných prístavov v Stredozemnom mori si oddávna vyslúžilo pozornosť mocných, ktorí o nadvádu nad Toulonom a okolím považovali za strategicky dôležitý ťah. Toulon sa stal dôležitou základňou francúzskej flotily a jedným z najdôležitejších miest krajiny.

    Vďaka tomu získal nielen mohutné opevnenie, ktorého časti sa zachovali dodnes, ale aj nové časti mesta, ktoré naprojektoval samotný Baron Haussmann. Práve tu si nacvičil architektonické skvosty, ktoré neskôr aplikoval na Paríž.

27 februára, 2014
Naposledy aktualizované:
 
© 2024 tripo.sk 46 // 0,235s. //