• Most Golden Gate

  3

  Golden Gate Bridge je symbolom San Francisca. Ostro červený visutý most postavený v v roku 1937 sa s dĺžkou skoro 3 kilometre radí v moderným divom sveta. Postavenie mosta v miestach, kde záliv dosahuje hĺbku 150 metrov a kde vládnu silné prúdy bol dlho len snom dopravných inžinierov.

  Až v roku 1916 sa zrodili prvé plány na ambiciózny most – piliere merajú vyše 230 metrov, dĺžka hlavného mostného poľa je vyše 1,3 kilometra, pričom most nesie 6 pruhov dopravy. Kábel, ktorý nesie mostovku má priemer bezmála 1 meter a denne ním prejde vyše 120 000 áut.
  Golden Gate je vďaka svojej jasno-červenej farbe ikonou modernej doby – je to jednoznačne najfotografovanejšia stavba v San Franciscu a kto ho nevidel, neuverí aký je nádherný.

  Adresa:

  Golden Gate Bridge, San Francisco, CA, USA

február 9, 2014
Naposledy aktualizované:

Hľadáte ubytovanie?

Najlepšiu cenu ubytovania nájdete na booking.com.


© 2017 tripo.sk 52 // 0,568s. //