PR články
1

Jednou z možností ako prezentovať svoju ponuku na našom webe sú reklamné PR články.

Reklamné PR články sú v poslednej dobe obľúbeným spôsobom prezentácie. Ak nemáte svoj ​​vlastný PR článok, je možné, aby sme vám taký PR článok spísali sami. Cena za spísanie PR článku je 25 EUR.

Z vašej strany bude len potrebné nám dodať informačné materiály a zaplatiť si umiestnenie PR článku na našom webe. PR článok bude umiestnený na titulnej stránke. Cenu za zverejnenie článku poskytneme na vyžiadanie.

Nekomerčné PR články, ktoré schválime, prezentujeme zadarmo v rubrike tlačové správy.